Werken met templatesIndien je wilt gaan werken met templates kan BlueBerry hier een speciale categorie voor klaarmaken. Alle pagina's en magazines welke in deze categorie worden geplaatst zijn te gebruiken als template. Dit kan zijn bij:

- Het starten van een nieuw magazine uit een complete template
- Het starten van een nieuwe pagina uit een template

Bij het starten van beide van deze opties verschijnt een venster. Hier is het mogelijk om te kiezen voor de blanco template of een voorbeeld uit de selectie.

Als een template eenmaal is gekozen wordt deze gekopieerd naar de nieuwe omgeving. Het is altijd mogelijk de hoofdtemplate aan te passen, de pagina's welke daarvoor zijn opgemaakt uit deze template veranderen echter niet mee.