Waar moet de flash content aan voldoenVoor het digitale magazine is het mogelijk externe flash pagina's op te maken. Deze pagina's kunnen bestaan uit een normale JPG of uit een Flash bestand. Dit flash bestand kan gevuld worden met interactieve content.

Bij het opmaken van het Flash bestand dient het media bureau zich aan onderstaande specificaties te houden, dit om ervoor te zorgen dat de flash content netjes werkt binnen het digitale magazine.

Voor de geavanceerdere flash gebruiker zijn er uitgebreide opties beschikbaar om de Flash content te kunnen laten samenwerken met het magazine. Hier is verder in dit document informatie over te vinden.

Flash
Aangeraden bestandsformaat : 500 KB (hoe groter hoe langer het inladen duurt)
Flash versie : 9 of 10
ActionScript : 3.0
Framerate : 90 fps (Lager is mogelijk, dit wel doorgeven aan BlueBerry)
Paden binnen flash : Geen relatieve paden
_Root / stage binnen flash : Niet toegestaan
Aanlever formaat : .SWF (Eventueel .FLA toevoegen indien er problemen zijn)
Externe links : Zie volgende pagina

Externe video / geluids fragmenten
Vanuit de SWF welke in het magazine wordt geplaatst is het mogelijk externe MP3 of MP4 content op te halen. Het is hierbij belangrijk dat het SWF document niet te groot wordt. Het laden duurt hierdoor langer. Op de flashpagina zelf is het wel mogelijk om na een play commando een video te starten. Deze video of mp3 dient dan wel vanaf een externe locatie opgehaald te worden. Denk hierbij dat er via een crossdomain.xml toegang gegeven moet worden. Indien dit niet gebeurd werkt de link niet en zal de video niet gaan spelen.

Basis opmaak van het Flash bestand
Het flash bestand dient aan een aantal voorwaarden te voldoen binnen de SWF. Dit om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de SWF niet zomaar gaat spelen als deze geladen is. Pas bij het omslaan van het blad start het magazine zelf de swf. Hieronder een uitleg aan welke regels de SWF moet voldoen.

• Werkblad maskeren volgens het formaat van de SWF
• Eerste frame een stop commando
• Laatste frame een GotoAndPlay(2); indien de advertentie moet Loopen
• FPS op 90 zetten (indien anders doorgeven aan BlueBerry)
• SWF start in dit geval pas op de tweede frame

Download voorbeeld
Het hogere resolutie beeld, samen met een voorbeeld.fla is hier te download :
http://www.online-magazine.nl/documentatie/specificaties_advertenties.zipOpenen van externe links zonder pop-up blocker

Kijk hier voor meer informatie : http://skovalyov.blogspot.com/2007/01/how-to-prevent-pop-up-blocking-in.html