URL structuur magazinesSinds 17 Augustus 2011 werden de url's als volgt opgebouwd, deze werken nog steeds, maar het is ten sterkste af
te raden deze nog te gebruiken.

<magazine domein>/nl/app/#issue=<issue_id>&page=<magazine titel>

Nu worden de url's als volgt opgebouwd:
<magazine domein>/nl/app/<issue_id>/<spread_id>/<magazine titel>-<pagina titel>.htm

Deze url's worden nu ook gebruikt in Google Analytics, voor het loggen van de pageviews, waarvroeger de volgende url werd gebruikt:

<magazine domein>/nl/website/<issue_id>/<spread_id>/<magazine titel>-<pagina
titel>.htm

Dit is een achterliggende site die enkel voor Google dient, als je er met je gewone webbrowser opdeze pagina's word je automatisch door gestuurd naar de applicatie: /nl/app/.

Let op, sinds 17 Augustus 2011 zijn de URL resultaten in Google Analytics ook veranderd.