Preview functieTijdens het opmaken van het magazine kunnen er tussentijds previews worden bekeken. Dit kan met de Preview / test button linksboven in beeld. Na het klikken op de button verschijnt er een venster met daarin het werkblad. Na het starten van het werkblad wordt de animatie ingeschakeld.