Linken naar externe video's via crossdomain.xmlBinnen de magazine editor is er een mogelijkheid om video via het systeem te uploaden of extern te linken. Dit kunnen video bestanden zijn welke op een externe server staan. Via het instellingenpaneel in editor kan deze keuze worden gemaakt.

Indien er extern wordt gelinkt naar een videodocument moet het domein van de server waar de video op staat voorzien zijn van een crossdomain.xml document. Een beveiliging in flash zorgt ervoor dat flash niet zomaar documenten van een ander domein mag downloaden zonder dat de eigenaar hier toestemming voor geeft.Deze toestemming wordt gegeven door het plaatsen van een crossdomain.xml.

Stel nu dat ik een video op online-magazine.nl heb staan op de volgende locatie :

http://www.online-magazine.nl/video/video.mp4

Dan is het voor de editor(flash) noodzakelijk dat er op de locatie http://www.online-magazine.nl/crossdomain.xml een document staat.

In dit XML document moet de volgende informatie komen te staan :
<cross-domain-policy><allow-access-from domain="*"/></cross-domain-policy>

Zodra dit document aanwezig is kunnen de bestanden door het systeem van deze webserver worden afgespeelt.