Laag op slot zettenIndien je aan het werken bent in de editor kan het op het werkblad gebeuren dat er lagen in de weg zitten. Deze lagen worden soms per ongeluk aangeklikt en versleept terwijl je ze niet nodig hebt. Om te voorkomen dat lagen bewegen is het mogelijk om ze via de tijdlijn op slot te zetten.

Achter de tijdlijn bevind zich een toggle button waar de laag op slot geplaatst kan worden of juist weer geactiveerd kan worden.