Inhoudelijke richtlijnen applicatie AppStoreBlueBerry ondersteunt uw iPad-product graag op allerlei mogelijke manieren, en helpt door de applicatie via de App Store bij de doelgroep te krijgen. Dit medium is echter onderdeel van Apple. Daarom zijn we gebonden aan de Apple-voorwaarden voor aanbod van Apps. We vertaalden de voorwaarden die voor u van toepassing zijn:

1. Algemeen
1a. Apps of metadata waarin de naam van elk ander mobiel apparaat vermeld staat zullen worden verwijderd.
1b. Apps met tijdelijke tekst of opvullings-tekst zullen worden verwijderd.
1c. De naam van de App moet in iTunes Connect en op het apparaat gelijk zijn, om verwarring te voorkomen.

2. Handelsmerken en trade dress
2a. Apps moeten voldoen aan alle voorwaarden zoals uitgelegd in de volgende documenten:
http://www.apple.com/legal/trademark/guidelinesfor3rdparties.html
http://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html
2b. Apps die suggereren of concluderen dat Apple de bron of verstrekker van de App is, of dat Apple een specifieke vertegenwoordiging betreffende kwaliteit of functionaliteit ondersteunt zullen worden verwijderd.
2c. Apps die die op zo'n manier lijken op een Apple-product zodat verwarring kan ontstaan worden verwijderd.
2d. Apps die namen van Apple-producten verkeerd spellen ( zoals bijvoorbeeld iTunz of Iphone) zullen worden verwijderd.
2e. Gebruik van beschermd materiaal van derden ( handelsmerken, auteursrechten, bedrijfsgeheimen en andere exclusieve inhoud van een zelfde strekking) vereist een gedocumenteerde rechten-verklaring, die op aanvraag overlegd moet kunnen worden.
2f. Afbeeldingen verkregen van Google Maps en/ of Google Earth, verkregen via de Google Maps API kunnen gebruikt worden in een applicatie wanneer alle merk-functies van de originele inhoud onaangepast en volledig zichtbaar blijven. Apps die het Google-logo of identificatie van auteursrechtenhouders verbergen of aanpassen, zullen worden verwijderd.

3. Gebruikersinterface
3. Apps die sterke uiterlijke gelijkenissen vertonen met Apps die aan de iPhone gebundeld zijn, zoals de App Store, iTunes Store en iBookstore, zullen worden verwijderd.

4. Persoonlijke aanvallen
4a. Elke app die naargeestig, lasterlijk, beledigend is, of apps die de bedoelde groep of individu schade toe zou kunnen brengen, wordt verwijderd.
4b. Professionele politieke satirici en humoristen genieten vrijstelling van dit verbod.

5. Geweld
5a. Apps die realistische beelden portretteren van mensen of dieren die worden vermoord, verminkt, beschoten, gestoken, gemarteld of verwond worden zullen worden verwijderd.
5b. Apps die geweld jegens of misbruik van kinderen vertonen zullen worden verwijderd.
5c. “Vijanden” in de context van een game mogen niet uitsluitend een enkele cultuur, bevolkingsgroep, ras, bestaande regering of onderneming verbeelden, of welke andere bestaande entiteit dan ook.
5d. Apps die op een realistische wijze wapens afbeelden op een manier die onverantwoordelijk gebruik ervan aanmoedigen zullen worden verwijderd.
5e. Apps die Russisch roulette bevatten zullen worden verwijderd.

6. Verwerpelijke inhoud.
6a. Apps die buitensporig verwerpelijke of groffe content bevatten zullen worden verwijderd.
6b. Apps die in de eerste plaats specifiek bedoeld zijn om mensen van streek te maken of te doen walgen zullen worden verwijderd.

7. Pornografie.
7a. Apps die pornografie bevatten, zoals gedefinieerd door Webster’s Dictionary ( http://www.merriam-webster.com/ ) , zullen worden verwijderd.
7b. Apps die “user generated content” bevatten die vaak pornografisch van aard is (bijvoorbeeld zoals Chatroulette) zullen worden verwijderd.

8. Religie, cultuur en etniciteit.
8a. Apps die referenties of commentaar bevatten over een culturele, religieuze of etnische groep bevatten die lasterlijk, beledigend, haat zaaiend zijn of oproepen tot geweld tegen een bepaalde groep, al dan niet expliciet, zullen worden verwijderd.
8b. Apps mogen religieuze teksten bevatten of citeren, mits de citaten of vertalingen accuraat en niet misleidend zijn. Commentaar hierop moet van informatieve of educatieve aard zijn, en in geen geval opruiend.

9. Wedstrijden, sweepstakes, loterijen en tombola’s.
9a. Sweepstakes en wedstrijden moeten gesponsord worden door de ontwikkelaar/ onderneming van de app.
9b. Officiële regels voor sweepstakes en wedstrijden moeten duidelijk worden aangegeven in de app. Deze moeten tevens duidelijk maken dat Apple geen sponsor hierin is, en dat Apple niet betrokken is bij de activiteit – op geen enkele manier.
9c. Het moet voor de ontwikkelaar van een loterij-app wettelijk toegestaan zijn deze te laten draaien. Een loterij moet over de volgende onderdelen beschikken: overweging, kans, en een prijs.
9d. Apps die toestaan om direct een lotto-kaartje aan te schaffen zullen worden verwijderd.

10. Wettelijke eisen
10a. Apps moeten zich onderwerpen aan de wettelijke eisen van de specifieke locatie waar ze worden aangeboden aan gebruikers. Het begrip hiervan en zich gedragen naar deze wetten is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar.
10b. Apps die foutieve, frauduleuze of misleidende vertegenwoordigingen bevatten zullen worden verwijderd.
10c. Apps die crimineel of anderzijds roekeloos gedrag aanmoedigen, bevorderen of verzoeken zullen worden verwijderd.
10d. Apps die het op een illegale wijze van bestanden delen mogelijk maken zullen worden verwijderd.
10e. Apps die zijn ontwikkeld als illegaal gok-hulpmiddel, inclusief kaartentellers, zullen worden verwijderd.
10f. Apps die anonieme of “voor-de-grap”- telefoongesprekken of SMS/ MMS mogelijk maken zullen worden verwijderd.
10g. Apps die heimelijk proberen gebruikerswachtwoorden en andere privé gebruikersdata te achterhalen zullen worden verwijderd.