6. Uitleg van de verschillende objectenZodra er met een nieuwe spread wordt gestart is het mogelijk deze te gaan vullen. Men start eerst met de instellingen van de spread zelf. Wordt er achtergrond geluid gebruikt op deze spread, en nemen we een egale achtergrondkleur of een foto? Zodra dit is bepaald kunnen de objecten op het werkblad worden aangemaakt, dit kan vanuit (Voeg toe > ) of de icoon-buttons rechtsboven in beeld :

Simpele tekst
Deze optie is bedoeld voor titels en korte stukjes tekst. Vanuit het eigenschappenpaneel zijn alle bekende instellingen van de tekst aan te passen. Om de tekst te bewerken moet er dubbel op de desbetreffende laag worden geklikt.

Uitgebreide tekst
Dit is voor uitgebreidere stukken teksten die meer opties binnen de tekstkolom zelf hebben. Ook hier verschijnt na het dubbelklikken meer informatie over het object. Zo is het mogelijk om de tekst in een scrollable layer te plaatsen.

Button
Een button is bedoeld om losse knoppen in het magazine aan te maken. Een button kan een interne of externe link aanroepen, of een onzichtbare laag activeren. Dit is in het eigenschappen-paneel in te stellen. De buttons kunnen zelf via de mediabibliotheek worden ge-upload. Dit kunnen .JPG-/ .PNG-bestanden of .SWF-bestanden zijn waar het ''muis-over-effect'' in is meegenomen.

Vorm
Dit zijn simpele vormen om aan de opmaak toe te voegen. Vormen zijn op basis van kleur, vorm en transparantie aan te passen.

Video
Zodra een .MP4-bestand via de mediabibliotheek is ge-upload is het mogelijk deze op het werkblad te plaatsen. Na deze via het video object te hebben geselecteerd komt deze in 100%-formaat zichtbaar in beeld te staan. Als preview wordt het eerste beeld uit de video weergegeven. Vanuit de instellingen op het eigenschappen-paneel is het mogelijk om de video automatisch af te laten spelen, of de controls zichtbaar of onzichtbaar in te stellen.
Het is daarnaast mogelijk om een video op te rekken - al wordt de kwaliteit daarvan natuurlijk wel lager.

Een video dient altijd in het formaat .MP4 ge-upload te worden. Zie hier meer informatie over het gebruik van van video's.

Foto
Via foto is het mogelijk een enkele afbeelding / animatie / SWF te uploaden en weer te geven op het werkblad. Deze foto is achteraf van formaat aan te passen of te draaien.

Slideshow
Deze module is bijna hetzelfde als de foto module, hierbij worden er echter meerdere foto's achter elkaar geplaatst. Hoe snel de foto's moeten wisselen is via de instellingen op het eigenschappen-paneel te beheren.

Bij alle objecten gelden verschillende eigenschappen die via het eigenschappen-paneel zijn te benaderen. Indien een object verwijderd moet worden kan dit door het object te selecteren en deze met de "delete"-toets te verwijderen.